Oxymetholone zdjecia

250 mgs. / 1 cc. vials or preloads. Sustanon 250 is one of the most popular steroids and for good reason. It is precisely set up to give you results for up to a month after injection because each of the testosterones that make up Sustanon 250 stay active in the body for differing time periods. It gives you almost instant results that you can feel since it will hit you about 3 hours after your first injection. The reason for this is the fast acting properties of the testosterone propionate that is in it. The testosterone phenylpropionate and testosterone isocaproate will typically stay active for about 2-3 weeks each and the testosterone decanoate stays active in the body for up to a month. This combination is what gives Sustanon 250 its quick onset which continues to hit you for about 4 weeks after the last injection. This drug also degrades and tapers nicely for the same reasons. Some people will argue that Sustanon is good because since it is made up of multiple types of testosterone, that it "will hit multiple androgen receptors." This could not be further from the truth. You only have one type of androgen receptor. All steroids hit the same androgen receptor regardless of what you are taking.

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Oxymetholone zdjecia

oxymetholone zdjecia

Media:

oxymetholone zdjeciaoxymetholone zdjeciaoxymetholone zdjeciaoxymetholone zdjecia

http://buy-steroids.org